גלגליות

בהדרכתה של מונא ריזק.

לימוד החלקה חופשית ואומנותית בליווי מוסיקה תוך שיפור שיווי משקל, התנועה והקצב, החלוקה לקבוצות נקבעת על פי רמת המשתתפות ועל פי שיקולה המקצועי של המדריכה. המשתתפות יופיעו במסגרת אירועי המתנ"ס השונים.

ימי ב’וד' -  גילאי 5-7 שעות: 16:30-17:15
ימי ד' – מתקדמים גילאי 7-12  שעות: 17:15-18:15 
ימי ב' – טרום נבחרת גילאי 8-10 שעות: 17:15-18:00
ימי ב' וד' – נבחרת שעות: 18:15-19:15

נגישות